Friday, March 19, 2010

Syair Madah Cumbuan , 1890

Buku ' Sj'air Midah Tjoemboewan , Tersalin dari pada hoeroeff 'arab serta disahkan karangannja, Tertlahirkan di Bandar Batawi oleh Alex Regensberg , 1890 ' ( Syair Madah Cumbuan ? ) didapati dari carian archive.org. Buku ini dicetak dalam tulisan rumi bahasa melayu Jawa , disalin dari buku tulisan jawi ( juga merupakan salinan dari buku yang lain ) .

Buku Syair Madah Cumbuan ini mengandungi dua syair iaitu:
  • Sj'air Taman Sari ( iaitu Syair Mimpi )
  • Sj'air Bajan Birahi ( Syair Bayan Berahi )No comments:

Post a Comment