Sunday, March 14, 2010

Hikayat Pelanduk Jenaka, 1893

Hikayat Pelanduk Jenaka ini terbitkan pada tahun 1893 oleh H. C. Klinkert. Hikayat ini ialah yang kedua tersalin daripada naskah lain . Buku ini perlu dibaca dari belakang ke depan kerana ditulis dalam tulisan Jawi. Klik di SINI untuk download.


No comments:

Post a Comment